Rss

uhvati sa mnom ovaj dan od 2003.

logo klapa 15Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invalidnosti kao i prateće programe: filmske radionice, tribine/razgovore sa autorima i akterima filmova, seminar za novinare i studente žurnalistike, izložbe, performanse i sl. u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom.

Bitan deo festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata: najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju.

Program filmskog festivala osmišljen je tako da bude pristupačan, raznovrstan, kreativan i jedistven.

Festival je međunarodnog karaktera i realizuje se od 2003. godine u Novom Sadu, krajem septembra sa ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.
Bitan segment festivala je podrška filmskim rediteljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promovišu svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju sopstvene potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

Konkurs za filmove raspisujemo u martu, aprilu svake godine. Stručni žiri koji sačinjavaju profesionalci iz oblasti filma i invalidnosti, selektuju i ocenjuju filmove.

ISTORIJAT

U toku 2003. godine festival je bilo posvećen obeležavanju Evropske godine osoba sa invaliditetom. Povodom 2004. – Evropske godine posvećene edukaciji mladih kroz sport, organizovan je festival posvećen sportistima sa invaliditetom, sa akcentom na Paraolimpijadu. Tokom 2005. i 2006. godine akcenat je bio na aktivnostima i dostignućima umetnika sa invaliditetom. U 2007. godini festival je obeležio Evropsku godinu jednakih mogućnosti za sve, 2008. Evropsku godinu interkulturalnog dijaloga i 2009. Evropsku godinu kreativnosti i inovativnosti mladih sa invaliditetom. Tokom 2010. festival je bio u znaku Evropske godine inkluzije. 2011. je obeležena Međunarodna godina mladih i Evropska godina volonterizma, sa akcentom na servis personalnih asistenata – kao vid podrške osobama sa invaliditetom.

S obzirom na kontinuitet trajanja, festival je u jedanaest godina postojanja, privukao pažnju brojnih medija i kao tema bio svakodnevno prisutan u štampanim i elektronskim medijima. Veliki broj učesnika i posetilaca (skoro 5000 osoba), zanimljivi filmovi i izazovne teme, interaktivni program, diskusije, jedinstvene izložbe, edukativni seminari i perfomansi u kojima su učestvovale osobe sa invaliditetom doveli su do toga da učesnici i posetioci Filmskog festivala prepoznaju vrednost ovog projekta i da se u sve većem broju pridružuju projektnom timu i aktivnostima. Međunarodni karakter, koji je prisutan od samog početka, te podrška gradskih, pokrajinskih i republičkih vlasti, kao i brojnih privatnih i javnih organizacija, doprinosi veličini manifestacije, a iskustva i uključenost osoba sa invaliditetom je od neprocenjivog značaja, kako za njihov lični razvoj i promociju, tako i za sve posetioce projektnih aktivnosti.

Organizatori Filmskog festivala su Kreativno afirmativna organizacija “Parnas” iz Novog Sada, Udruga Spirit iz Rijeke u saradnji sa brojnim partnerskim organizacijama.

Od 2011. godine uspostavljena je saradnja sa Udrugom SPIRIT iz Rijeke. U novembru mesecu SPIRIT je održao jednodnevnu Reviju filmova sa našeg festivala pod nazivom UHVATI FILM.
2012.godine 2.i 3. Novembra SPIRIT realizuje dvodnevni festival u Rijeci zbog čega se od tada prepoznajemo kao
Filmski festival „UHVATI SA MNOM OVAJ DAN / UHVATI FILM“  

Međunarodni Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ unet je u evidenciju o Deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu, dana 28. oktobra 2008. godine pod rednim brojem 3998. na zahtev autorke dela Ljiljane Žižić sa brojem prijave A-608/08. Prvobitnu ideju Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ kreirale su: Ljiljana (Ćumura) Žižić, Milica Mima Ružičić Novković (Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom) i Tatjana Stojšić Petković (Centar „Živeti uspravno“ Novi Sad).