Rss

25.septembar petak

Filmski program od 17 h

Ovo je moj korak /Srb/Zoran Janković/10′

The experimental video is made by 10-year-old girl Jelena Jankovic and her father Zoran Jankovic according to the articles published on the blog Milesa Milinkovic, feminists and woman with disability. It is also their common educational step in knowing Jelena with challenges of persons with disabilities.

Eksperimentalni video je urađen po tekstovima objavljenim na blogu Milese Milinković, feministkinje, a koju kazuju 10-to godišnja devojčica Jelena Janković i njen otac Zoran Janković. To je ujedno i njihov zajednički edukativni korak i upoznavanje male Jelene sa izazovima koje imaju osobe sa invaliditetom.
Jeca i Zoran pokušavaju da kroz priču Milese upoznaju i gledaoce filma šta je to što ženu sa invaliditetom u feminističkom smislu čini: jakom, samosvesnom i osvešćenom.

image023Brothers/Braća
UK/ Aleksandra Czenczek/5′

On a short bus journey, Tom and Ian rediscover the true meaning of what is to be brothers. This story is inspired by real incident that the director of this film witnessed on a London train. It shows how the smallest acts of love and kindness can make all life’s hardships just fade away.

Na kratkom putu autobusom, Tom i Jan su otkrili pravo značenje bivanja braćom. Priča je inspirisana stvarnim događajima kojima je režiserka filma prisustvovala u jednom Londonskom vozu. Priča koja pokazuje kako i najmanja dela ljubavi i dobrote mogu učiniti da sve životne teškoće prosto izblede.

image019Louis/Luis
Fr/Violaine Pasquet/9′
Louis is a 10 years old boy. He became deaf as a toddler. He likes to play with his favourite pets : snails. But he still has to face the challenge of school.
Luis je desetogodišnji dečak koji je kao mali postao je gluv. Voli da se igra sa svojim omiljenim kućnim ljubimcima: puževima. Ali i dalje mora da se suoči sa izazovima škole.

image016Cuerdas/Užad
Esp/ Pedro Solís García/11′
Maria’s routine at school is altered by the arrival of a very special child. Soon they become close friends.
Marijinu rutinu u školi menja dolazak jednog posebnog dečaka. Ubrzo oni postaju najbolji drugari.

image027Vicini Dell’altro Tipo/Komšije druge vrste
/It/ Daniele Bonarini/35′

The life of a small provincial town is disturbed “only” Checco, a guy who hangs around dressed as Batman and heralds the imminent arrival of the aliens. The skepticism of the population begins to falter when certain unexplained events .
*Sve uloge u ovom filmu, igraju osobe sa invaliditetom

Život u malom provincijskom gradu, uznemirava jedino Čeko, momak koji šeta okolo obučen kao Betmen i najavljuje skori dolazak vanzemaljaca. Skepticizam stanovništva počinje da jenjava kada počnu da se dešavaju neobjašnjivi događaji.

nakon projekcija razgovori sa autorima