Rss

21.septembar ponedeljak

MUZIČKA RADIONICA „Zvučni snop“

 

Delovanje muzimage005ičke radionice ,,Zvučni snop’’ je zasnovano na korišćenju specijalnog muzičkog sistema ,,SOUNDBEAM’’. ,,SOUNDBEAM’’ je muzički sistem baziran na senzorskoj tehnologiji koji uz pomoć ultrazvučnih talasa omogućava kreativno bavljenje muzikom.

Radionica je namenjena osobama sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njen cilj je poboljšanje psihofizičkog stanja i edukacija ove populacije kroz aktivno učešće u kulturnom životu i njihova integraciju u društvenu zajednicu.

Radionica se sprovodi u školi ,,Milan Petrović’’ na Novom Naselju u Novom Sadu i otvorenog je karaktera.

 

U okviru festivala „Uhvati sa mnom ovaj dan“

održava se 21.09. 2015. U Kulturnom centru Novog Sada

i otvorenog je karaktera.

 

Voditelji radionice su Žarko Sebić i Renata Koler.