Rss

o festivalu

Međunarodni Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film“ obuhvata/obuhvaća projekcije filmova na temu invalidnosti kao i prateće programe.

Prvi put je održan u Novom Sadu 2003. godine a zatim i u Rijeci 2011.

Od tada, organizatori Filmskog festivala u Srbiji su Kreativno afirmativna organizacija Parnas iz Novog Sada a u Hrvatskoj, Udruga Spirit iz Rijeke.

Bitan deo/dio festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata/obuhvaća: najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju u Srbiji i Hrvatskoj.

O festivalu u Novom Sadu kratak istorijat možete pročitati OVDE.

O festivalu u Rijeci, retrospektivu realiziranih projekcija možete pročitati OVDJE.

*Međunarodni Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ unet je u evidenciju o Deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, dana 28. oktobra 2008. godine pod rednim brojem 3998. na zahtev autorke dela Ljiljane Žižić sa brojem prijave A-608/08. Prvobitnu ideju Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ kreirale su: Ljiljana (Ćumura) Žižić, Milica Mima Ružičić Novković (Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom) i Tatjana Stojšić Petković (Centar „Živeti uspravno“ Novi Sad).